Om Pigegruppen

Pigegruppen er Københavns Kommunes tilbud til socialt udsatte piger i alderen 13-18 år. Vi tilbyder individuelt støtte samt inddragelse i fællesskab med andre piger.

Pigerne har problemer med kriminalitet, vold, forbrug af hash og stoffer, lavt selvværd, ustabile bolig- og familieforhold, manglende skolegang mm. Vi har ca. 25 faste brugere og er årligt i kontakt med 100-150 piger i målgruppen. Brugerne er gennemsnitligt indskrevet i Pigegruppen i 2-3 år. Ca. halvdelen af pigerne har anden etnisk herkomst end dansk.

Hybler

Pigegruppen råder over tre hybler på Nørrebro. Hyblerne bebos fortrinsvis af piger, der har været indskrevet i Pigegruppen i en længere periode.

Finansiering

Pigegruppen hører under Københavns Kommunes Socialforvaltning og finansieres primært den vej. Vi har dog hele tiden gang i projekter, der finansieres gennem projektmidler og private fonde.

VISO

Pigegruppen er VISO-leverandører, hvilket betyder, at vi yder rådgivning og støtte til konkrete sager i hele landet. Sidder du med en sådan sag og har brug for rådgivning så kontakt VISO.