Visitation

ER DU SAGSBEHANDLER ELLER KENDER DU PÅ ANDEN MÅDE EN PIGE, DER MÅSKE SKAL I PIGEGRUPPEN, SÅ KIG MED HER!

Når nye piger kommer til Pigegruppen, kan det være af forskellige veje. Man kan blive henvist af en sagsbehandler, måske har man hørt om stedet fra en veninde eller noget familie og ofte er det andre faglige samarbejdspartnere, der sætter os i kontakt med en pige.

Det er frivilligt, at man kommer her, og da det er vigtigt for os at møde pigerne nysgerrigt og åbent, afholder vi ikke deciderede visitationssamtaler. Vi bruger den første tid på at vise pigen, hvad Pigegruppen kan tilbyde. Dernæst finder vi sammen med pigen stille og roligt ud af, hvad hun kan bruge vores tilbud til i forhold til egen udvikling, og hvad hun ønsker at forandre i sit liv.

Hvis du sidder med en pige, som du mener kunne nyde godt af vores tilbud, må du meget gerne rette henvendelse til Gyda Heding på 24412704 eller m857@sof.kk.dk